Strona główna Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Serwisy > Turystyka > Ubezpieczenia podróżne


Ubezpieczenia turystyczne

Każde ubezpieczenie turystyczne, łącznie z profilowanymi pakietami Elvia Woda i Elvia Góry zapewnia Ubezpieczonemu pełną ochronę ubezpieczeniową bez względu na charakter miejsca, w którym właśnie przebywa za granicą. Nad morzem, w górach, na wsi i w wielkim mieście - z którymkolwiek z naszych ubezpieczeń turystycznych, zawsze jesteś chroniony w limitach i  w zakresie odpowiednim dla wykupionego wariantu polisy.

 

Elvia Podróże Standard
Ubezpieczenie dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych i rekreacyjnych, samotnie lub z bliskimi.

Elvia Podróże Active
Polisa dla aktywnie wypoczywających turystów, podróżujących samotnie lub z najbliższymi do rozmaitych części świata.

Elvia Podróże Extreme
Pakiet dla osób uprawiających ekstremalne dyscypliny sportów. Pakiet Extreme to wysokie limity na leczenie, opiekę lekarską, transport medyczny i OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Więcej

Elvia Woda Standard
Dobór podstawowych usług ubezpieczeniowych oraz assistance, profilowanych dla osób wyjeżdżających wypoczywać nad wodą.

Elvia Woda Active
Polisa dla turystów amatorsko uprawiających sporty wodne. Poza standardowym zakresem ochrony, pakiet zawiera m.in. ubezpieczenie sprzętu sportowego i OC w życiu prywatnym do 100 000 PLN.

Elvia Woda Extreme
Ubezpieczenie, które polecamy szczególnie dla osób z upodobaniem do ekstremalnych dyscyplin sportów wodnych. Więcej

 

Elvia Góry Standard
Pomoc i ochrona dla udających się na spokojny wypoczynek w góry.

Elvia Góry Active
Ubezpieczenie dla amatorów śniegu i górskich dyscyplin sportowych, uprawianych pod okiem instruktora. Ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC w życiu prywatnym oraz specjalistyczna pomoc służb ratownictwa górskiego - to tylko kilka, spośród najważniejszych cech tego wariantu polisy.

Elvia Góry Extreme
Kompletna ochrona dla każdego, kto wyjeżdża w góry, aby zaznać ekstremalnej przygody. Więcej

 

Ubezpieczenia dla wyjeżdżających do pracy

Zamierzasz podjąć długookresową pracę za granicą? W międzyczasie może się wiele wydarzyć, nie wykluczając choroby i nagłych wypadków również z udziałem osób trzecich.

Elvia Praca Standard
Pakiet Elvia Praca Standard to ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu medycznego, NNW i OC w życiu prywatnym i całodobowa pomoc assistance. 

Elvia Praca Plus
Poszerzona i wzbogacona o wyższe limity wersja polisy dla podróżujących za granicę do pracy z sumą ubezpieczenia dla strefy A - 80 000 PLN, dla strefy B - 160 000 PLN. Więcej

 

Ubezpieczenia biznesowe

Wyjeżdżasz za granicę w celach służbowych? Skup się wyłącznie na skutecznym i profesjonalnym działaniu - my zapewnimy Ci całodobową pomoc medyczną i assistance w podróży.

Elvia Biznes Standard
Doskonała opieka i ochrona w podróży dla indywidualnych Klientów biznesowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Elvia Biznes Prestige
Ekskluzywny pakiet ubezpieczeniowy dla pracowników wysokiego szczebla menadżerskiego, wyjeżdżających w firmowe delegacje. Więcej